Για “e-εξεταστική”, θα πρέπει να προετοιμάζονται οι φοιτητές των σχολών και των τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς στη σχετική απόφαση κατέληξε κατά τη χθεσινή συνεδρίασή της η σύγκλητος του ιδρύματος.
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ότι το ΔΠΘ «στις παρούσες συνθήκες μπορεί να υποστηρίξει αποκλειστικά εξ αποστάσεως εξετάσεις, σύμφωνα με οδηγίες που θα δοθούν περαιτέρω προς τις Σχολές και τα Τμήματα».
Η απόφαση ελήφθη αφού ελήφθησαν υπ’ όψιν μεταξύ άλλων, οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, και η ανάγκη ολοκλήρωσης του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, προκειμένου το πανεπιστήμιο να διασφαλίσει την ομαλή ακαδημαϊκή του λειτουργία.