Ορίστηκε, με απόφαση του Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, η πενταμελής Επιτροπή Διαχείρισης Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής.

Δύο επιπλέον μέλη έχουν οριστεί ως αναπληρωματικά.

Η διάρκεια ισχύος της απόφασης είναι ένας χρόνος.

Συγκεκριμένα, την Επιτροπή απαρτίζουν ως τακτικά μέλη οι Σελήμ Ισά, Βετάτ Ρετζέπ, Χουσεΐν Κιρ Αχμέτ, Σαλή Σαλή και Αχμέτ Σολάκ Σακίρ, ενώ αναπληρωματικά μέλη είναι οι Γιουσούφ Οσμάν και Ριτβάν Εμίν Ναζίφ.