Την πλήρη απαλλαγή των ναών (χριστιανικών και μουσουλμανικών), που υφίστανται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιάσμου, από παντός είδους δημοτικό φόρο, τέλος και εισφορά, προτείνει ο στα αρμόδια όργανα της διοίκησης, ο δήμαρχος Οντέρ Μουμίν.
Ακόμη, ο δήμαρχος εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο και στην οικονομική επιτροπή: την πλήρη κατάργηση τέλους για δικαίωμα χρήσης δημοτικών νεκροταφείων του οικισμού Ιάσμου, και την ενιαία επιβολή τέλους 0,40 € για ύδρευση από 01/01/2021, ανεξαρτήτως κατανάλωσης κυβικών μέτρων, ενώ με την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική οι δημότες πληρώνουν τέλος 0,50 λεπτά για χρήση άνω των 200 κυβικών μέτρων.