Η διοίκηση, οι εργαζόμενοι και οι τρόφιμοι της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Γηροκομείου) του Χριστιανικού Συλλόγου “Ορθοδοξία”, Κομοτηνής, εκφράζουν θερμότατες ευχαριστίες προς:

 • Το 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής για την προσφορά 610 ευρώ, προϊόν του φιλανθρωπικού
  ποδοσφαιρικού αγώνα υπέρ του Ιδρύματος της 23ης Μαΐου 2022.
 • Το 1ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής για την προσφορά 53,50 ευρώ προϊόν του φιλανθρωπικού ποδοσφαιρικού αγώνα υπέρ του Ιδρύματος της 23ης Μαΐου 2022.
 • Το 5ο Γυμνάσιο Κομοτηνής για την προσφορά 196 ευρώ προϊόν του φιλανθρωπικού
  ποδοσφαιρικού αγώνα υπέρ του Ιδρύματος της 23ης Μαΐου 2022.
 • Το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Κομοτηνής για την προσφορά 60 ευρώ προϊόν του φιλανθρωπικού ποδοσφαιρικού αγώνα υπέρ του Ιδρύματος της 23ης Μαΐου 2022.
 • Το 10ο ∆ημοτικό Σχολείο Κομοτηνής για την προσφορά 100 ευρώ προϊόν του φιλανθρωπικού ποδοσφαιρικού αγώνα υπέρ του Ιδρύματος της 23ης Μαΐου 2022.
 • Τον Σύλλογο Καθηγητών του Μειονοτικού Γυμνασίου-Λυκείου Κομοτηνής για την προσφορά 65€ αντί στεφάνου στη μνήμη του Ευάγγελου Χουβαρδά.
 • Τον κ. ∆ημήτριο Παπακώστα για την προσφορά 1.000€ αντί μνημοσύνου στη μνήμη
  Μαριάνθης, Λευκῆς και Μόσχου Σίμογλου, και Ἑλένης και Χαρίση Παπακώστα.
 • Τον κ. Συμεών Μηναῒδη για την προσφορά 200€ αντί μνημοσύνου στη μνήμη Γεωργίου και Ασπασίας Σιγουριτά.
 • Τον κ. Χρήστο Τσακμακίδη για την προσφορά 100€ αντί μνημοσύνου στη μνήμη των γονέων του.
 • Την κ. Κωνσταντινιά Καλιντζή για την προσφορά 50€ αντί στεφάνου στη μνήμη Ευδοκίας Καραγεωργίου.
 • Τον κ. Μόσχο Σαράντη για την προσφορά 200€ αντί μνημοσύνου στη μνήμη της μητέρας του Καλούδας.
 • Την κ. Μαίρη Πλυραριά για την προσφορά 100€ αντί μνημοσύνου στη μνήμη του πατέρα της ∆ημητρίου.
 • Την κ. Αγορίτσα Λέκκα για την προσφορά 100€ για οικονομική ενίσχυση.
 • Την κ. Ταρσή Λεοντοπούλου για την προσφορά 100€ για οικονομική ενίσχυση.
 • Τον κ. Γεώργιο Κατσαρό για την προσφορά 100€ για οικονομική ενίσχυση.
 • Τον κ. Ανδρέα Αδάμ για την προσφορά 50€ για οικονομική ενίσχυση.
 • Την εταιρεία «SCHUR FLEXIBLES ABR» για την προσφορά 4.000€ για οικονομική ενίσχυση.
 • Τον κ. Νικόλαο Εγένη για την προσφορά 1.000€ για οικονομική ενίσχυση.