Τη δυνατότητα εκμίσθωσης αιγιαλών και παραλιών απ’ ευθείας από το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στο Σχέδιο Νόμου για τους δασικούς χάρτες.

Με τον τρόπο αυτόν πιθανότατα το Υπουργείο επιθυμεί να διαχειριστεί απ’ ευθείας «χρυσοφόρες» παραλίες σε τουριστικούς προορισμούς, χωρίς τη μεσολάβηση των Δήμων, και φυσικά την παραχώρηση μέρους των εσόδων σε αυτούς. Προβλέπεται, δε, η συναίνεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη θέσπιση ειδικότερων όρων, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζεται το βασικό ζήτημα που έχει θέσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, τις «ομαδόν» παραχωρήσεις αιγιαλών σε περιοχές Natura.

Οι παραλίες και οι αιγιαλοί όλης της χώρας ανήκουν στο Δημόσιο, το οποίο αποφασίζει κατά περίπτωση για τα έργα που πραγματοποιούνται σε αυτές, ή για τη μακρόχρονη παραχώρηση χρήσης τους. Εξαίρεση αποτελεί η μίσθωση αιγιαλών και παραλιών για «απλή χρήση», δηλαδή για λόγους αναψυχής με ομπρέλες, ξαπλώστρες κ.λπ. Η παραχώρηση από το Δημόσιο προς τους Δήμους πραγματοποιείται ετησίως με βάση κάποιους κανόνες (διαφύλαξη κοινόχρηστου χαρακτήρα, ελάχιστες αποστάσεις κ.λπ.). Οι Δήμοι με τη σειρά τους τις μισθώνουν σε ιδιώτες, αποδίδοντας το 20% στο Κράτος.

Με τη νέα νομοθετική του πρόταση, το Υπουργείο Οικονομικών προτείνει μια διαδικασία «παράκαμψης» των Δήμων και απ’ ευθείας μίσθωσης αιγιαλών και παραλιών. Όπως προβλέπει η τροπολογία, το Υπουργείο μπορεί να παραχωρεί τις ζώνες αυτές προς εκμετάλλευση, κατόπιν ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Έτσι, το σύνολο των εσόδων (και όχι ένα ποσοστό), θα καταλήγουν στο ταμείο του Υπουργείου. Επίσης προβλέπεται ότι η απ’ ευθείας μίσθωση αιγιαλού ή παραλίας για απλή χρήση (λ.χ. σε παρακείμενο ξενοδοχείο), μπορεί να γίνει για τρία χρόνια, έναντι ενός, σήμερα.

Η τροπολογία τέλος προβλέπει ότι τις αποφάσεις παραχώρησης (λ.χ. σε Δήμους), θα συνυπογράφει και το Υπουργείο Περιβάλλοντος (κάτι που ζήτησε το ΣτΕ), χωρίς ωστόσο να ορίζει ρητώς ότι οι παραχωρήσεις σε προστατευόμενες περιοχές δεν θα γίνονται ομαδόν. Προβλέπει, δε, με μια ασυνήθιστη διατύπωση, τη δυνατότητα απ’ ευθείας παραχώρησης αιγιαλών σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (μια αρκετά ευρεία κατηγορία) και Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών όταν ο σκοπός είναι η μελέτη του οικοσυστήματος, ενδεχομένως και ως μέρος τουριστικών επενδύσεων.

πηγή: kathimerini.gr

επιμέλεια: inkomotini.gr