Με τη διήμερη προγραμματισμένη επίσκεψη στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, της τετραμελούς Επιτροπής Πιστοποίησης η οποία ορίστηκε από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ), ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του πανεπιστημίου.

Σκοπός του ΕΣΔΠ είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του ιδρύματος, η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και η αποτελεσματική εργασία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.

 

Το ΕΣΔΠ του ΔΠΘ περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διεργασίες και διαδικασίες που απαιτούνται για τη συστηματική εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του όλου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που συντελείται στο ΔΠΘ, και ειδικότερα την εφαρμογή διαδικασιών πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών του, όπως απαιτεί η νομοθεσία.

Το ΔΠΘ με ανακοίνωσή του “ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία πιστοποίησης, για την καθοριστική συμβολή τους στην ομαλή διεξαγωγή των συναντήσεων με τους εξωτερικούς αξιολογητές”, και τονίζει οτι “η πιστοποίηση του ιδρύματος αναδεικνύει ότι το ΔΠΘ είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές του, αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του”.

Η Έκθεση Πιστοποίησης αναμένεται να κοινοποιηθεί στο πανεπιστήμιο εντός της εβδομάδας.

 

Η Επιτροπή πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην έδρα του Πανεπιστημίου στην Κομοτηνή, διαδοχικές συναντήσεις με: α) τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου κ. Αλέξανδρο Πολυχρονίδη και τους Αντιπρυτάνεις κ.κ. Φ. Μάρη, Ζ. Γαβριηλίδου, Μ. Μιχαλοπούλου και Ρ. Σανδαλτζόπουλο, β) τα μέλη της ΜΟΔΙΠ-Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, Πρόεδρος της οποίας είναι η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας κ. Ζωή Γαβριηλίδου, γ) τους Κοσμήτορες των Σχολών και Προέδρους των Τμημάτων, καθώς και μέλη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΔΠΘ, δ) τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, ε) προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, στ) αποφοίτους του Πανεπιστημίου, και ζ) με διοικητικούς, παραγωγικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς της περιοχής (εκπροσώπους του Δήμου Κομοτηνής, της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, της Αναπτυξιακής Ροδόπης, των Συλλόγων ΑμεΑ “Ηρόδικος” και “Περπατώ”, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομοτηνής, τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, κ.ά.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούνταν από τους: Σπύρο Αγαθό (Université Catholique de Louvain, Βέλγιο), Θεόδωρο Γεωργιάδη (NRC, Ιταλία), Θεόδωρο Ντάφλο (Universität Wien, Αυστρία), Εμμανουήλ Πάσχο (Technische Universität, Dortmund, Γερμανία).