Ολοκληρώνεται ο τέταρτος κύκλος του Βασικού Σχολείου Εκπαίδευσης για νέους Εθελοντές Διασώστες που διοργανώνει κάθε χρόνο το παράρτημα Ροδόπης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου αφιερώθηκε στον τομέα «Αντιμετώπιση Μαζικών Καταστροφών», με τους εκπαιδευόμενους να επικεντρώνονται στην εκμάθηση κόμπων και αγκυρώσεων και στη σωστή χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού (μηχανοκίνητος τροχός, κόφτες, αλυσοπρίονο, κ.ά.).

Οι εκπαιδευόμενοι, υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου του τμήματος Αντιμετώπισης Καταστροφών της ΕΟΔ, Γιάννη Παπαστάθη κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια «αποστολή» που προέβλεπε τη μεταφορά τραυματία από ύψος με τη χρήση σκάλας και φορείου και να κάνουν πράξη τις βασικές προϋποθέσεις μιας επιχείρησης, όπως είναι τα μέτρα αυτοπροστασίας και ο συντονισμός της Ομάδας, και φυσικά η εξοικείωσή τους με τον εξοπλισμό που διαθέτει η ΕΟΔ Ροδόπης.

Η εκπαίδευση των Νέων Εθελοντών για την περίοδο 2019-2020 θα ολοκληρωθεί το πρώτο Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου με την ενότητα «Ασφάλεια στο Υγρό Στοιχείο».

Στόχος της εκπαίδευσης που παρέχει το Βασικό Σχολείο, είναι η θωράκιση του νέου εθελοντή στο μείζον ζήτημα της αυτοπροστασίας, καθώς και στις μεθόδους που απαιτούνται ώστε να επιχειρεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στο εκάστοτε περιβάλλον.