Ο Δήμος Κομοτηνής φέτος για πρώτη φορά άρχισε να υλοποιεί μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων στον χώρο των Δημοτικών Κοιμητηρίων, που σκοπό έχουν τη βελτίωση των υποδομών, της καθαριότητας και του περιβάλλοντος χώρου.
Συγκεκριμένα:
  • Ξεκίνησε και ολοκλήρωσε την εργολαβία κατασκευής νέου οστεοφυλακίου.
  • Κατασκεύασε για πρώτη φορά τουαλέτες για εξυπηρέτηση του κοινού (δύο για το γενικό κοινό και μία για ΑμεΑ), οι οποίες θα δοθούν σε χρήση το αμέσως προσεχές διάστημα.
  • Ξεκίνησε μέσω εργολαβίας ο καθαρισμός και ο ευπρεπισμός των τάφων και του περιβάλλοντος χώρου. Είναι δηλαδή σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού, συμμαζέματος, καθώς και περισυλλογής σπασμένων μαρμάρων και κάθε είδους φθαρμένων και εγκαταλειμμένων αντικειμένων.
  • Στο τεχνικό πρόγραμμα του 2021 θα ενταχθεί εργολαβία ανακατασκευής της ήδη υπάρχουσας περίφραξης και κατασκευής νέας όπου δεν υπάρχει, επισκευής και συντήρησης του κτιρίου διοίκησης, καθώς και κατασκευή ψυκτικού θαλάμου για τις σωρούς.
  • Τέλος, ο Δήμος Κομοτηνής έχει ξεκινήσει τις διερευνητικές επαφές, τις συζητήσεις και τις συνεννοήσεις για την εξεύρεση και αγορά οικοπέδου προκειμένου να προχωρήσει η επέκταση των Δημοτικών μας Κοιμητηρίων.