Σε 547,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το πρώτο 9μηνο του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2018, παρατηρείται αύξηση κατά 113,5 εκατ. ευρώ.

Οι τέσσερις βασικές χώρες προέλευσης ταξιδιωτών είναι η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Ρουμανία και η Γερμανία. Σε επίπεδο επισκέψεων, η Βουλγαρία διατηρεί τα πρωτεία, με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες χώρες. Για την ακρίβεια, κατά τους πρώτους 9 μήνες του περασμένου έτους οι Βούλγαροι πραγματοποίησαν πάνω από 2.500.000 επισκέψεις σε προορισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αντίστοιχα, οι επισκέψεις από την Τουρκία μόλις που υπερέβησαν τις 700.000, ενώ ακόμη πιο περιορισμένες ήταν οι επισκέψεις από τη Ρουμανία και τη Γερμανία.

Παρόλο, όμως, που ο αριθμός των επισκέψεων από τη Βουλγαρία είναι εντυπωσιακός, οι δαπάνες των ταξιδιωτών κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με συνέπεια οι συνολικές εισπράξεις να υπολείπονται κατά 20 εκατ. ευρώ εκείνων που προέρχονται από Τούρκους ταξιδιώτες. Συγκεκριμένα, στο πρώτο 9μηνο του 2019 οι επισκέψεις από τη Βουλγαρία απέφεραν συνολικές εισπράξεις της τάξεως των 116,9 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που οι ταξιδιώτες από την Τουρκία, με σχεδόν 3,5 φορές λιγότερες επισκέψεις, «άφησαν» στην περιοχή μας 136,8 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω εξηγούνται από το γεγονός ότι η δαπάνη ανά επίσκεψη των Τούρκων ταξιδιωτών είναι σχεδόν τετραπλάσια εκείνων από τη Βουλγαρία. Ειδικότερα, για τους ταξιδιώτες από την Τουρκία η δαπάνη ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια ΑΜΘ ήταν 200,5 ευρώ το α’ τρίμηνο του 2019, 200,3 ευρώ το β’ τρίμηνο και 182,7 ευρώ το γ’ τρίμηνο. Αντίθετα, οι ταξιδιώτες από τη Βουλγαρία υπολογίζεται ότι ξόδευαν ανά  επίσκεψη 38,9 ευρώ το α’ τρίμηνο, 44,7 το β’ τρίμηνο και 47,3 το γ’ τρίμηνο του 2019.