Το αποτύπωμά της ως διοίκηση του Δήμου Κομοτηνής, στους τομείς του Πολιτισμού, της Παιδείας και του Αθλητισμού, αλλά και τον προγραμματισμό της ενόψει της επόμενης θητείας, περιγράφει σε κείμενό της η “Κοινωνία Πολιτών” με επικεφαλής τον Γιάννη Γκαράνη.

Συγκεκριμένα:

Η «Κοινωνία των Πολιτών» κάνει πράξη την ενίσχυση και ενδυνάμωση του ντόπιου ανθρώπινου δυναμικού και της τοπικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Επενδύουμε στους δικούς μας ανθρώπους και παρέχουμε – στο βαθμό που μας το επιτρέπουν οι αρμοδιότητές μας – τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία ώστε στον τομέα του πολιτισμού, του αθλητισμού και της παιδείας, να μετράμε συγκεκριμένα και απτά βήματα που απευθύνονται σε όλους τους συνδημότες μας.

Αναφορικά με τους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού και της παιδείας, η οικονομική σταθερότητα που επιτεύχθηκε με την αποπληρωμή των παλαιότερων οφειλών, καθώς και οι στέρεες βάσεις και η αύξηση της δραστηριότητας που έχει επιτευχθεί το προηγούμενο διάστημα, μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε μια πολυδιάστατη πολιτική. Ιδιαίτερα στον τομέα του πολιτισμού, η πολιτική αυτή και οι δράσεις που θα αναπτυχθούν έχουν ως κύριο στόχο την προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της παράδοσης της περιοχής, αλλά και την ανάδειξη του τοπικού πολιτιστικού αποθέματος.

 • Έτσι, προχωρούμε στην οργάνωση, πλήρη καταγραφή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να αξιοποιηθεί, τόσο από τον Δήμο Κομοτηνής, όσο και από τους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να αναδειχθεί και να λειτουργήσει ως εργαλείο προσέλκυσης επισκεπτών για την περιοχή.
 • Αξιοποιώντας την καταγραφή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος, ενισχύουμε τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από τον Δήμο Κομοτηνής ή υπό της αιγίδα και σε συνεργασία με τον Δήμο, προκειμένου να δημιουργήσουμε θεματικούς κύκλους πολιτισμού, που θα αναδείξουν την πολιτιστική φυσιογνωμία της πόλης και των οικισμών της. Η νεολαία της Κομοτηνής και οι φοιτητές του πανεπιστημίου μας βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού μας.
 • Προχωράμε στην αξιοποίηση όλων των κτιρίων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκονται στην κυριότητα του Δήμου Κομοτηνής, προκειμένου να αποδοθούν στους συνδημότες μας, αλλά και στους πολιτιστικούς συλλόγους προς αξιοποίηση
 • Δράσεις που τροφοδοτούν την επανασύνδεση με τη «μνήμη του τόπου», προκύπτουν από τα μνημεία του ιστορικού πυρήνα της πόλης μας, τα έργα ανάπλασης του οποίου ήδη υλοποιούνται, και προγράμματα περιήγησης και ξεναγήσεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς –Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Υπουργείο Πολιτισμού κ.ά.
 • Η εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου μας και των νομικών μας προσώπων, μας επιτρέπει την διεύρυνση της πολιτιστικής δραστηριότητας στην πόλη και τους οικισμούς της, μέσω του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης, το οποίο σχεδιάζουμε να επεκταθεί και πέρα των δικαιούχων του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής Ζωής».

Αλλά και στον τομέα του αθλητισμού επεκτείνουμε την δραστηριότητά μας, ώστε να παρέχουμε βελτιωμένες δομές και υπηρεσίες άθλησης σε όλους τους συνδημότες μας στην πόλη και του οικισμούς του δήμου μας.

 • Για αυτό το λόγο ενισχύουμε τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική, περιλαμβάνοντας περισσότερες δραστηριότητες και στους οικισμούς του Δήμου μας.
 • Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην αξιοποίηση, και λειτουργία και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων, μειώνοντας τα λειτουργικά τους κόστη και τις ανάγκες συντήρησης, βασιζόμενοι σε όσα έχουν ήδη γίνει και σε αυτά που έχουν σχεδιαστεί με εξασφαλισμένες πάντα χρηματοδοτήσεις.
 • Η υποστήριξη των ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων του Δήμου μας, καθώς και η περεταίρω βελτίωση αθλητικών υποδομών, ιδιαίτερα σε αθλήματα που παρουσιάζουν δυνατότητα μεγαλύτερης ανάπτυξης, βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας στον τομέα αυτό.

Όπως στους τομείς του πολιτισμού και αθλητισμού, επεκτείνουμε τη δραστηριότητα του Δήμου Κομοτηνής και στον τομέα της παιδείας, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 • Διευρύνουμε τη λειτουργία του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης με χρηματοδότηση και από πόρους του Δήμου Κομοτηνής, ενώ παράλληλα οργανώνουμε νέα τμήματα με βάση τις τοπικές ανάγκες.
 • Ταυτόχρονα, θα επεκτείνουμε τη σταθερή συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ώστε να αναπτυχθούν νέες δράσεις στον τομέα της παιδείας στον Δήμο Κομοτηνής, που θα απευθύνονται στους δημότες της Κομοτηνής και ιδιαίτερα στην νεολαία, αλλά και στη σπουδάζουσα νεολαία της πόλης μας.
 • Προχωρούμε στην δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Δικτύωσης Νεολαίας του Δήμου μας, αξιοποιώντας τις δομές και υπηρεσίες που ήδη λειτουργούν προκειμένου να υπάρξει καλύτερος συντονισμός και προβολή των δράσεων που αφορούν τους νέους στην Κομοτηνή.

Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε νέα ιδέα και πρόταση μας απευθύνουν οι συνδημότες μας στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της παιδείας, προκειμένου να την ενσωματώσουμε στο πρόγραμμά μας και τώρα, αλλά και την ερχόμενη περίοδο ως διοίκηση του Δήμου μας. Έχουμε ήδη αποδείξει ότι υιοθετούμε οποιαδήποτε πρόταση σοβαρή μας υποβληθεί, αποφεύγοντας μεγαλόσχημες και πομπώδεις διακηρύξεις.

Πιστεύουμε στους ανθρώπους της περιοχής μας και τους στηρίζουμε έμπρακτα. Τη νέα περίοδο που έρχεται θα συνεχίσουμε αυτήν την πολιτική, εμπλουτίζοντάς την με καινοτόμες ιδέες, καινούριες πρωτοβουλίες και κυρίως, με αδιάλειπτη διάθεση προσφοράς στον τόπο μας.