Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλες και όλους.

Με υγεία, πρόοδο, δημιουργία, ειρήνη στον κόσμο και στις ψυχές μας.

Σοφία Μενεσελίδου

ΜΕΝΕΣΕΛΙΔΟΥ333