Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλες και όλους.

Με υγεία, πρόοδο, δημιουργία, ειρήνη στον κόσμο και στις ψυχές μας.

Σοφία Μενεσελίδου, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Δήμου Κομοτηνής

για τα100 Χρόνια Ελεύθερης Θράκης