Εύχομαι ανάσταση ελπίδας για όλους μας,
για έναν κόσμο δημιουργικό και ευτυχισμένο.
Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα στους Χριστιανούς συμπολίτες.
Σελήμ Ισά, Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής
Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής