Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αναπηρία, πραγματοποίησε το Σωματείο ΑμεΑ Ροδόπης, στους μαθητές του 1ου και του 2ου Μειονοτικού Σχολείου Κομοτηνής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας.

Τα παιδιά ενημερώθηκαν για τις κατηγορίες των αναπηριών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι, συμμετείχαν σε βιωματική γνωριμία με τη γραφή braille, ενώ το απαύγασμα της δράσης ήταν το μήνυμα οτι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί αλλά ίσοι.

Με το νέο έτος ανάλογες ενημερώσεις θα γίνουν και στο 3ο και στο 4ο Μειονοτικό Σχολείο.