Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών ανακοινώνει τους υπαλλήλους του Δήμου που ασκούν καθήκοντα ανταποκριτών ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ–ΕΛΓΑ), για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση των δημοτών-ασφαλισμένων, που για τη διεκπεραίωση των εργασιών τους και για τη δήλωση ζημιών μπορούν να απευθύνονται σε αυτούς:

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΓΑ-ΕΛΓΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΓΑ ΕΛΓΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1. ΤΡΙΦΩΝΙΔΟΥ ΜΑΤΟΥΛΑ 1.ΣΑΠΕΣ

2.ΑΡΣΑΚΕΙΟ

3.ΧΑΜΗΛΟ

4.ΒΕΛΚΙΟ

5.ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗ

6.ΠΡΩΤΑΤΟ

7.ΤΣΙΦΛΙΚΙ

              – 25323- 50124
2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.ΣΑΠΕΣ

2.ΑΡΣΑΚΕΙΟ

3.ΧΑΜΗΛΟ

4.ΒΕΛΚΙΟ

5.ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗ

6.ΠΡΩΤΑΤΟ

7.ΤΣΙΦΛΙΚΙ

             – 25323- 50112
3. ΛΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ ΔΕΝ      ΕΙΝΑΙ 1.ΣΑΠΕΣ

2.ΑΡΣΑΚΕΙΟ

3.ΧΑΜΗΛΟ

4.ΒΕΛΚΙΟ

5.ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗ

6.ΠΡΩΤΑΤΟ

7.ΤΣΙΦΛΙΚΙ

8. ΛΟΦΑΡΙΟ

9.ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ

25323- 50107
4. ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΠΑΓΩΝΑ 1.ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ

2.ΛΟΦΑΡΙΟ

            – 25323-50145
5. ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ

2.ΉΠΙΟ

1.ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ

2.ΉΠΙΟ

25323-50146
6. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ 1.ΑΡΙΣΒΗ

2.ΆΜΦΙΑ

1.ΑΡΙΣΒΗ

2.ΆΜΦΙΑ

25323-50117
7. ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ 1.ΣΤΡΥΜΗ

2.ΚΡΩΒΥΛΗ

1.ΣΤΡΥΜΗ

2.ΚΡΩΒΥΛΗ

25323-50115

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΓΑ ΕΛΓΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1. ΖΕΡΒΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1.ΜΑΡΩΝΕΙΑ

2.ΜΙΡΑΝΑ

3.ΑΣΚΗΤΕΣ

1.ΜΑΡΩΝΕΙΑ

2.ΜΙΡΑΝΑ

3.ΑΣΚΗΤΕΣ

25323-50117
2. ΜΗΛΤΣΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 1.ΣΑΛΜΩΝΗ

2.ΊΜΕΡΟΣ

3.ΠΕΛΑΓΙΑ

4.ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ

1.ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ 25333-50007
3. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 1.ΞΥΛΑΓΑΝΗ

2.ΕΡΓΑΝΗ

3.Ν.ΠΕΤΡΑ

1.ΞΥΛΑΓΑΝΗ

2.ΕΡΓΑΝΗ

3.Ν.ΠΕΤΡΑ

25333-50010
4. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΔΕΝ      ΕΙΝΑΙ 1.ΣΑΛΜΩΝΗ

2.ΜΙΡΑΝΑ

3.ΒΕΝΝΑ

4.ΠΕΛΑΓΙΑ

5.ΊΜΕΡΟΣ

6.ΑΜΑΡΑΝΤΑ

7.ΒΑΚΟΣ Α’

8.ΒΑΚΟΣ Β’

9.ΠΑΜΦΟΡΟ

10.ΚΑΛΛΙΘΕΑ

11. ‘ΙΣΑΛΟΣ

25333-50051
5. ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 1.ΑΜΑΡΑΝΤΑ

2.ΒΑΚΟΣ Α’

3.ΒΑΚΟΣ Β’

4.ΠΑΜΦΟΡΟ

5.ΚΑΛΛΙΘΕΑ

6.‘ΙΣΑΛΟΣ

7.ΒΕΝΝΑ

1.ΑΜΑΡΑΝΤΑ

2.ΒΑΚΟΣ Α’

3.ΒΑΚΟΣ Β’

4.ΠΑΜΦΟΡΟ

5.ΚΑΛΛΙΘΕΑ

6.‘ΙΣΑΛΟΣ

25333-50053
6. ΜΑΡΑΣΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1.ΑΜΑΡΑΝΤΑ

2.ΒΑΚΟΣ Α’

3.ΒΑΚΟΣ Β’

4.ΠΑΜΦΟΡΟ

5.ΚΑΛΛΙΘΕΑ

6.‘ΙΣΑΛΟΣ

7.ΒΕΝΝΑ

            – 25323-50112

 

25310-98216 (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ)