Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών ανακοινώνει τους υπαλλήλους του Δήμου που ασκούν καθήκοντα ανταποκριτών ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ–ΕΛΓΑ), για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση των δημοτών-ασφαλισμένων, που για τη διεκπεραίωση των εργασιών τους και για τη δήλωση ζημιών μπορούν να απευθύνονται σε αυτούς:

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΓΑ-ΕΛΓΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΟΓΑΕΛΓΑΤΗΛΕΦΩΝΟ
1.ΤΡΙΦΩΝΙΔΟΥ ΜΑΤΟΥΛΑ1.ΣΑΠΕΣ

2.ΑΡΣΑΚΕΙΟ

3.ΧΑΜΗΛΟ

4.ΒΕΛΚΙΟ

5.ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗ

6.ΠΡΩΤΑΤΟ

7.ΤΣΙΦΛΙΚΙ

              –25323- 50124
2.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1.ΣΑΠΕΣ

2.ΑΡΣΑΚΕΙΟ

3.ΧΑΜΗΛΟ

4.ΒΕΛΚΙΟ

5.ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗ

6.ΠΡΩΤΑΤΟ

7.ΤΣΙΦΛΙΚΙ

             –25323- 50112
3.ΛΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑΔΕΝ      ΕΙΝΑΙ1.ΣΑΠΕΣ

2.ΑΡΣΑΚΕΙΟ

3.ΧΑΜΗΛΟ

4.ΒΕΛΚΙΟ

5.ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗ

6.ΠΡΩΤΑΤΟ

7.ΤΣΙΦΛΙΚΙ

8. ΛΟΦΑΡΙΟ

9.ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ

25323- 50107
4.ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΠΑΓΩΝΑ1.ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ

2.ΛΟΦΑΡΙΟ

            –25323-50145
5.ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1.ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ

2.ΉΠΙΟ

1.ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ

2.ΉΠΙΟ

25323-50146
6.ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ1.ΑΡΙΣΒΗ

2.ΆΜΦΙΑ

1.ΑΡΙΣΒΗ

2.ΆΜΦΙΑ

25323-50117
7.ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ1.ΣΤΡΥΜΗ

2.ΚΡΩΒΥΛΗ

1.ΣΤΡΥΜΗ

2.ΚΡΩΒΥΛΗ

25323-50115

 

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΟΓΑΕΛΓΑΤΗΛΕΦΩΝΟ
1.ΖΕΡΒΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ1.ΜΑΡΩΝΕΙΑ

2.ΜΙΡΑΝΑ

3.ΑΣΚΗΤΕΣ

1.ΜΑΡΩΝΕΙΑ

2.ΜΙΡΑΝΑ

3.ΑΣΚΗΤΕΣ

25323-50117
2.ΜΗΛΤΣΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ1.ΣΑΛΜΩΝΗ

2.ΊΜΕΡΟΣ

3.ΠΕΛΑΓΙΑ

4.ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ

1.ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ25333-50007
3.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ1.ΞΥΛΑΓΑΝΗ

2.ΕΡΓΑΝΗ

3.Ν.ΠΕΤΡΑ

1.ΞΥΛΑΓΑΝΗ

2.ΕΡΓΑΝΗ

3.Ν.ΠΕΤΡΑ

25333-50010
4.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑΔΕΝ      ΕΙΝΑΙ1.ΣΑΛΜΩΝΗ

2.ΜΙΡΑΝΑ

3.ΒΕΝΝΑ

4.ΠΕΛΑΓΙΑ

5.ΊΜΕΡΟΣ

6.ΑΜΑΡΑΝΤΑ

7.ΒΑΚΟΣ Α’

8.ΒΑΚΟΣ Β’

9.ΠΑΜΦΟΡΟ

10.ΚΑΛΛΙΘΕΑ

11. ‘ΙΣΑΛΟΣ

25333-50051
5.ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ1.ΑΜΑΡΑΝΤΑ

2.ΒΑΚΟΣ Α’

3.ΒΑΚΟΣ Β’

4.ΠΑΜΦΟΡΟ

5.ΚΑΛΛΙΘΕΑ

6.‘ΙΣΑΛΟΣ

7.ΒΕΝΝΑ

1.ΑΜΑΡΑΝΤΑ

2.ΒΑΚΟΣ Α’

3.ΒΑΚΟΣ Β’

4.ΠΑΜΦΟΡΟ

5.ΚΑΛΛΙΘΕΑ

6.‘ΙΣΑΛΟΣ

25333-50053
6.ΜΑΡΑΣΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ1.ΑΜΑΡΑΝΤΑ

2.ΒΑΚΟΣ Α’

3.ΒΑΚΟΣ Β’

4.ΠΑΜΦΟΡΟ

5.ΚΑΛΛΙΘΕΑ

6.‘ΙΣΑΛΟΣ

7.ΒΕΝΝΑ

            –25323-50112

 

25310-98216 (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ)