Καλά Χριστούγεννα από καρδιάς σε όλους τους δημότες Κομοτηνής,

και καλή χρονιά, με υγεία και αποφασιστικότητα,

για μια σύμπραξη με προοπτική την αληθινή ανάπτυξη,

την πραγματική αλλαγή προς το καλύτερο για όλους!