Ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Χρήστος Μέτιος.

Οι ευχές του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ Χρήστου Μέτιου: