Να μην πάψεις ποτέ να αγαπάς, όσο και να πονάς…

Ο άνθρωπος μπορεί με την πίστη και τη φαντασία του

να αλλάξει ακόμα και τη μοίρα του· φτάνει να ρίξει ένα αισιόδοξο βλέμμα γύρω του·

αυτό το βλέμμα ίσως μαγνητίσει ένα θαύμα· ένα θαύμα που έρχεται από μέσα μας…

Γνωρίστε τον Κόσμο του Αρχοντικού Chris & Eve Hotel Κομοτηνής.