Καλές Γιορτές,

Ευτυχισμένο και Δημιουργικό το 2019,

εύχεται σε όλους και όλες

η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης.