Οι δύο γαλανόλευκες σημαίες κυματίζουν ξανά στον ιστορικό Πύργο του Ρολογιού στην καρδιά της Κομοτηνής.

Με μέριμνα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, αντικατέστησαν τις φθαρμένες από τις καιρικές συνθήκες.