Επιστημονικές Ενώσεις, Φορείς και Εκπρόσωποι Πτυχιούχων και Φοιτητών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, συνεδρίασαν για δεύτερη συνεχόμενη φορά και συνέχισαν τη συζήτηση για την αντιμετώπιση του “μείζονος προβλήματος” όπως το χαρακτηρίζουν, αυτό της καθυστέρησης αντιστοίχισης των πτυχίων Τ.Ε.Ι. με τα νέα πανεπιστημιακά πτυχία των τμημάτων που προέκυψαν μετά την κατ’ ουσίαν καθολική κατάργηση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Στην πολύωρη δεύτερη συνεδρίαση συμμετείχε ακόμη μεγαλύτερος αριθμός Φορέων Πτυχιούχων αλλά και Φοιτητών. Η συμμετοχή αναμένεται να αυξηθεί άμεσα, καθώς η πρωτοβουλία συνεχώς κερδίζει την αποδοχή Φορέων που εκπροσωπούν πτυχιούχους και φοιτητές των Τ.Ε.Ι.

Αποφασίστηκε η άμεση λήψη πρωτοβουλιών και η επίσπευση ενεργειών, προκειμένου να απαιτηθεί από την Ελληνική Πολιτεία και από τα μέλη Δ.Ε.Π. της τέως Ακαδημαϊκής Κοινότητας των Τ.Ε.Ι., που σήμερα λειτουργούν μέσα στα νέα Πανεπιστήμια, ώστε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις ανάλογες κατά το παρελθόν πρακτικές:

 1. Να ξεκινήσει άμεσα η συνεργασία της Ελληνικής Πολιτείας με τις Ενώσεις και τους Φορείς των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., για τον καθορισμό των διαδικασιών αντιστοίχισης με τα πτυχία των νέων πανεπιστημιακών τμημάτων που αποτελούν την Ακαδημαϊκή εξέλιξη των καταργηθέντων Τ.Ε.Ι.
 2. Να μην υπάρξει κανένας διαχωρισμός πτυχιούχων ως προς τη διαδικασία αντιστοίχισης των Πτυχίων Τ.Ε.Ι. με τα νέα Πανεπιστημιακά Πτυχία ίδιων ή συναφών Τμημάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν κατά το παρελθόν.
 3. Να ακολουθηθούν διαδικασίες ομοειδείς ανά Κλάδο/Τμήμα για όλα τα πτυχία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ανεξαρτήτως έτους εισαγωγής και αποφοίτησης, όπως ακριβώς έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ιδιαιτερότητες για μοναδικά τμήματα και σχολές.
 4. Για τους εν ενεργεία Φοιτητές των Τ.Ε.Ι. και όσο βρίσκονται σε ισχύ οι μεταβατικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οι Επιστημονικές Ενώσεις, οι Φορείς και οι Εκπρόσωποι Πτυχιούχων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι., ζητούν να εφαρμοστεί από την Ελληνική Πολιτεία με Νόμο, η ίση μεταχείριση των φοιτητών, αποδίδοντας τους ίδιες ευκαιρίες χωρίς εμπόδια για πρόσβαση στα νέα Πανεπιστημιακά Πτυχία, χωρίς τις προϋποθέσεις του ν+2 και την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών των πρώην Τ.Ε.Ι., που ορίζει επιλεκτικά η ισχύουσα νομοθεσία, η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις κατάργησης, συγχώνευσης, κατάτμησης, μετονομασίας και ίδρυσης σχολών Α.Ε.Ι.
 5. Στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής του ενιαίου χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καλείται η Ελληνική Πολιτεία να θεσμοθετήσει τη μετατροπή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε πανεπιστημιακό ίδρυμα με μοναδικό γνώμονα και σκοπό την εκπαίδευση λειτουργών τεχνολογικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται πως οι Επιστημονικές Ενώσεις και οι Φορείς – Εκπρόσωποι Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και Φοιτητών Τ.Ε.Ι.:

– Καταδεικνύουν τον ιδιότυπο ακαδημαϊκό ρατσισμό όπως και την αδιαφορία που επιδείχθηκε σε βάρος Πτυχιούχων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. μετά την κατάργηση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και καλούν την Ελληνική Πολιτεία να κάνει το βήμα εκείνο που θα άρει τις αδικίες κατά των 400.000 Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και των εν ενεργεία Φοιτητών Τ.Ε.Ι.

– Υπενθυμίζουν στην Ελληνική Πολιτεία ότι τα καταργηθέντα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ήταν Ανώτατα Ιδρύματα, ισότιμα με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ανήκαν στην Ανώτατη Εκπαίδευση από την ίδρυση τους και οι Απόφοιτοι τους οφείλουν να αντιμετωπισθούν ως Απόφοιτοι Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Την ανακοίνωση και τις αποφάσεις υπογράφουν οι Επιστημονικές Ενώσεις και Φορείς Αποφοίτων και Φοιτητών Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων:

 • Ανεξάρτητη Ομάδα Φοιτητών ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
 • Ένωση Δασοπόνων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Ε.Δ.Α.ΔΙ.ΜΑ.Θ.
 • Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων
 • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών-Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αιτωλοακαρνανίας
 • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών-Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ηρακλείου
 • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών-Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ρεθύμνου
 • Ομάδα Αποφοίτων Διοίκησης & Οικονομίας Τ.Ε.Ι.
 • Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος (Ο.Τ.Α.Ε.).
 • Πανελλήνια Ένωση Δασοπόνων & Δ.Φ.Π.
 • Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών-Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. Αχαΐας
 • Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών-Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. Ηρακλείου
 • Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών-Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. Φθιώτιδας
 • Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Οχημάτων-Π.Σ.Π.Μ.Ο.
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων-ΠΑ.Σ.Τ.Ι.
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών Τ.Ε.Ι.
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι.
 • Σύλλογος Αποφοίτων Τεχνολόγων Μηχανικών Οχημάτων-Σ.Α.Τ.Μ.Ο.
 • Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικής Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Άρτας
 • Σύλλογος Γεωπόνων Τ.Ε. Δημοσίων Υπαλλήλων Παράρτημα Ανατολικής Κρήτης
 • Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος
 • Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αντιρρύπανσης
 • Σύλλογος Τεχνολόγων Γεωπόνων Αποφοίτων Βιολογικής Γεωργίας
 • Ένωση Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Κρήτης