Δικαιώθηκε από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης ξανθιώτης οδηγός ο οποίος αρνείτο συστηματικά να πληρώσει διόδια κατά μήκος της Εγνατίας Οδού το διάστημα από τον Απρίλιο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014.

Ο οδηγός κατέθεσε αγωγή εναντίον της Εγνατίας Οδού Α.Ε. μετά τη βεβαίωση προστίμου, συνολικού ύψους 1.700 ευρώ για τις διελεύσεις του χωρίς πληρωμή από τους σταθμούς διοδίων του Ιάσμου, της Μουσθένης και της Ανάληψης, στο τμήμα δηλαδή από τη Θράκη μέχρι τη Θεσσαλονίκη.

Του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1,70 τέλος διοδίου, προσαυξημένο κατά 50 φορές ανά διέλευση για συνολικά 20 διελεύσεις, φτάνοντας συνολικά το ποσό των 1700 ευρώ που βεβαιώθηκε στη ΔΟΥ.

Το Δικαστήριο δέχθηκε την αγωγή του οδηγού σημειώνοντας ότι η Εγνατία Οδός Α.Ε. εξέδιδε βεβαιώσεις προστίμων, στο σώμα των οποίων μνημονευόταν μια υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε σε χρόνο μεταγενέστερο της βεβαίωσης του προστίμου, η οποία και καταργούσε όλες τις προηγούμενες.

Την πλευρά του οδηγού εκπροσώπησε  ο Δικηγόρος Ξάνθης Γιάννης Πατζανακίδης.

Πηγή: Xanthi2.gr