Την πλήρη παράταση κάθε είδους προθεσμιών των προγραμμάτων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης (νέων θέσεων εργασίας, διατήρησης θέσεων εργασίας, νέας επιχειρηματικότητας, προεργασίας, ειδικών προγραμμάτων, κ.λπ.), μέχρι νεωτέρας, αποφάσισε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο των έκτακτων  μέτρων που λαμβάνονται για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Η παράταση είναι καθολική, περιλαμβάνει αιτήσεις υπαγωγής, υποβολή δικαιολογητικών, υποδείξεις, προσλήψεις ωφελουμένων, κ.λπ., και αποσκοπεί στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των εργοδοτών, επιχειρήσεων και ανέργων, και του δημοσίου συμφέροντος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, πατήστε εδώ.
  • Για να βρείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΚΠΑ2, πατήστε εδώ.
  • Για τα τηλέφωνα επικοινωνίας των ΚΠΑ2, πατήστε εδώ.
  • Καλέστε στο 11320 (αστική χρονοχρέωση) Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 έως 14:30.