Την παράταση για επιπλέον 12 μήνες του «Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον Δημόσιο Τομέα της Υγείας», αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ.

Η δαπάνη για την υλοποίηση της απόφασης θα ανέλθει στα 60 εκατομμύρια ευρώ, και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε σχετικά: «Η συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος αποτελεί κυβερνητική επιλογή με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ήδη έχουν αποκτήσει συγκεκριμένες δεξιότητες και την απαιτούμενη εμπειρία για να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό των δομών και των φορέων του ευαίσθητου τομέα της Δημόσιας Υγείας. Ο νέος ΟΑΕΔ, με δράσεις εξωστρέφειας, συμπράξεις, και με καθημερινή αντίληψη των πραγματικών αναγκών τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον Δημόσιο, είναι εδώ για να δίνει λύσεις στα προβλήματα και στις ανάγκες που παρουσιάζονται σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο».