Την παράταση της αυτόματης ανανέωσης όλων των δελτίων ανεργίας που λήγουν έως και τις 10 Μαΐου 2020, αποφάσισε η Διοίκηση του ΟΑΕΔ.
Υπενθυμίζεται πως έχει ήδη προηγηθεί η αυτόματη ανανέωση και των δελτίων ανεργίας που θα έληγαν στο χρονικό διάστημα από 18 Μαρτίου έως και 30 Απριλίου 2020.
Η διαδικασία γίνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Οργανισμού, και με αυτόν τον τρόπο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που υποχρεούνται να ανανεώσουν το δελτίο ανεργίας τους δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε καμία ενέργεια.