Η Διοίκηση του ΟΑΕΔ με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει πως δεν έχει καμία πρόθεση για τη λήψη μέτρων κατά των δανειοληπτών του τέως ΟΕΚ που δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους. Αντιθέτως, προτίθεται να τροποποιήσει τη σχετική δυνατότητα καταλογισμού οφειλών, που δίδει υπουργική απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης.

Η ανακοίνωση της Διοίκησης του Οργανισμού απαντά στην ανακοίνωση συνδικαλιστικής παράταξης που προκάλεσε σύγχυση στους άμεσα ενδιαφερομένους αφού ισχυριζόταν οτι δήθεν ο ΟΑΕΔ θα προχωρήσει από τις αρχές του 2020 στον καταλογισμό οφειλών μέσω ΔΟΥ σε βάρος χιλιάδων δανειοληπτών του τέως ΟΕΚ που δεν θα έχουν προχωρήσει στην υποβολή αιτήσεων ρύθμισης χρεών δανείων από ίδια κεφάλαια (με διαγραφή χρεών κάτω των 6.000 ευρώ και «κούρεμα» του 15% του αρχικού ποσού) μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Συγκεκριμένα η Διοίκηση του ΟΑΕΔ διευκρινίζει:

«Η νέα Διοίκηση του ΟΑΕΔ δεν πρόκειται να εφαρμόσει τη σχετική ρύθμιση (προβλέπεται στη με αριθμ. 52246/3173/ΦΕΚ Β’ 539/16.02.2018 Υπουργική Απόφαση) σε βάρος των δανειοληπτών του τ. ΟΕΚ. Αφενός διότι είναι κοινωνικά ανάλγητη, αφετέρου διότι  έρχεται σε ευθεία αντίθεση με διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διαθέτοντας υπερνομοθετική ισχύ, υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να εξασφαλίζουν στους πολίτες τους “υψηλό επίπεδο οικονομικής προσιτότητας” στην κοινωνική στέγαση. Για τον λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε σήμερα Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 πρόταση προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την τροποποίηση των επίμαχων ρυθμίσεων της εν λόγω υπουργικής απόφασης, προς όφελος των δανειοληπτών».