Εκδόθηκαν από τον ΟΑΕΔ τα αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του 2020.
Οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν εκτυπωμένη την επιταγή, ή να προσέλθουν για εκτύπωση στα γραφεία των Πέτρινων Κατασκηνώσεων Μαρώνειας (Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-14:00), να την εκτυπώσουν και να δηλώσουν κατασκηνωτική περίοδο, καθώς να προσκομίσουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6932416612 και 2531028777.