Την πρόσληψη 500 ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των κτιρίων του, ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράωρης απασχόλησης, οι οποίες θα έχουν διάρκεια 24 μήνες.

Στον νομό Ροδόπης προβλέπεται να γίνουν 8 προσλήψεις, ως ακολούθως:

Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑ.Σ ΙΕΚ Κομοτηνής Κομοτηνή ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης 24 μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση) 3
ΚΠΑ2 Κομοτηνής Κομοτηνή ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης 24 μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση 1
ΒΝΣ Κομοτηνής Κομοτηνή ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης 24 μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση) 3
ΚΠΑ2 Σαπών Σάπες ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης 24 μηνών και όχι πέραν της 2/7/2021 (4ωρη απασχόληση) 1

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ.