Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστος Μέτιος, ήταν μεταξύ των ομιλητών της ενημερωτικής εκδήλωσης για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 που συνδιοργάνωσαν στη Λάρισα, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο κ. Μέτιος μίλησε στο πάνελ που ήταν αφιερωμένο στην Κοινωνική Συνοχή, μαζί με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη και τον Προϊστάμενο του Τμήματος “Ελλάδα και Κύπρος” της Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Patrick Paquet, με συντονίστρια τη Μαρία Κασωτάκη, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Κρήτης.
Ο Χρήστος Μέτιος ομιλητής σε εκδήλωση για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑΟ Χρ. Μέτιος αναφέρθηκε στη διαχρονική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία μεταφράζεται σε πόρους ύψους 7,5 δισ. € από το 1989 μέχρι σήμερα, ενώ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, 2021-2027, η Περιφέρεια ΑΜ-Θ θα ενισχυθεί με περισσότερα από 639 εκ. €, από τα οποία τα 247 εκ. € (39% περίπου) προορίζονται για την Κοινωνική Συνοχή και συγκεκριμένα για τους τομείς:
  • της κοινωνικής πρόνοιας,
  • της απασχόλησης και της αυτο-απασχόλησης,
  • της υποστήριξης μαθητών με αναπηρία και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,
  • της εκπαίδευσης και της προσχολικής φροντίδας,
  • των ίσων ευκαιριών για ειδικές κοινωνικές ομάδες,
  • της καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας παιδιών και εφήβων υποβαθμισμένων και απομακρυσμένων περιοχών,
  • των δομών υγείας.
Ο Χρήστος Μέτιος ομιλητής σε εκδήλωση για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ“Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είμαστε μια Περιφέρεια με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ανάγκες στον κοινωνικό τομέα”, επεσήμανε ο Περιφερειάρχης, και υπογράμμισε: “Η ορεινή μορφολογία, η διασυνοριακότητα, η πολυπολιτισμικότητα, είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία μας. Ταυτόχρονα, όμως, άλλα χαρακτηριστικά, όπως η φυγή των νέων μας, η γήρανση του πληθυσμού, η μακροχρόνια ανεργία, η σχολική διαρροή στις κοινότητες των Ρομά, αντιπροσωπεύουν προκλήσεις για την κοινωνία της συνοχής και των πραγματικά ίσων ευκαιριών που θέλουμε. Οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι ένα κρίσιμο εργαλείο κοινωνικής πολιτικής, που η σωστή διαχείρισή του βοηθά ουσιαστικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας και την κοινωνία μας συνολικά“.
Ο Χρήστος Μέτιος ομιλητής σε εκδήλωση για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ