Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κομοτηνής, εξελέγη, ομοφώνως, για δεύτερη συνεχόμενη θητεία, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης της “Σύμπραξης Προοπτικής”, κ. Χασάν Χασάν.

Πρόεδρος της εννεαμελούς Επιτροπής είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος (σ.σ. ο Γκαράνης Ιωάννης εν προκειμένω), και στη σύνθεση της τρέχουσας θητείας (οι θητείες είναι διετούς διάρκειας), συμμετέχουν: Από την πλειοψηφία της “Κοινωνίας Πολιτών”, οι Λιβεριάδου Αναστασία, Μολλά Ισά Ριτβάν, Τζενετίδης Παρθένιος, Καρασταύρου Δημήτριος και Αχμέτ Εμρέ· από τη μείζονα αντιπολίτευση της “Σύμπραξης Προοπτικής” οι Χασάν Χασάν και Θεοχαρίδης Γεώργιος· και από την ελάσσονα αντιπολίτευση, ο Ζαφειρίδης Γεώργιος του “Σπάρτακου”.

Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο. Οι συνεδριάσεις της είναι δημόσιες και διεξάγονται στο δημοτικό κατάστημα. Οι αποφάσεις της δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ασκεί αρμοδιότητες σχετικά με:

 • την ποιότητα ζωής.
 • τη χωροταξία.
 • την πολεοδομία.
 • την προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, επιλαμβάνεται για:

 • Θέματα πολεοδομικού χαρακτήρα, όπως καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, αναπλάσεων περιοχών, κ.ά.
 • Θέματα προστασίας περιβάλλοντος.
 • Κανονιστικές αποφάσεις των άρθρων 79 και 82 (Ρύθμιση Κυκλοφορίας), του Κ.Δ.Κ.
 • Θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων.
 • Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καθώς και την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.
 • Χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.
 • Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων.