• Άρθρο του Στάθη Γιαννακίδη, Υφυπουργού Οικονομίας, υποψηφίου Βουλευτή Ξάνθης, που δημοσιεύτηκε στο Έθνος της Κυριακής.

Σήμερα έχοντας απαλλαγεί από τις παθογένειες του παρελθόντος διαθέτουμε μια σύγχρονη ολιστική στρατηγική η οποία έχει συν διαμορφωθεί με τις τοπικές κοινωνίες ως ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που ενισχύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο. 

Οι διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες «τρέχουν» οι οικονομίες στα Βαλκάνια, μας δείχνουν ότι η κάθε χώρα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό πλάνο βασισμένο στα δικά της ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Έτσι ,η Ελλάδα, ιδιαίτερα στην περιφέρειά της, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί παραγωγικά μοντέλα χαμηλού κόστους όπως ισχυρίζονται αυτοί που θεωρούν ότι το βασικό πρόβλημα της οικονομίας μας είναι το μισθολογικό κόστος. Ο μύθος καταρρίφθηκε από τη στιγμή που η οικονομία μας μεγεθύνεται παράλληλα με την άνοδο των δεικτών των μισθών, τη μείωση της ανεργίας και τη δημιουργία 350.000 νέων θέσεων εργασίας. 

stathis giannakidis portraitΠλέον, έχει αποδειχθεί ότι η χώρα οφείλει να αναπτύξει προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας που αξιοποιούν το υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό, την καινοτομία και τη γνώση. Έτσι, λοιπόν, η σύνδεση της παραγωγής με την έρευνα για την εξαγωγή της καινοτομίας και η σύνδεση του εγχώριου παραγόμενου προϊόντος με την παρεχόμενη τουριστική υπηρεσία συνθέτουν το παζλ της αναπτυξιακής τροχιάς για την επόμενη 4ετία, 2019-2003.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση διοχετεύουμε στην ελληνική οικονομία πάνω από 1 δις ευρώ για την καινοτομία μέσω της έξυπνης προσέγγισης του ταμείου συμμετοχών ‘EquiFund’ και της πρωτότυπης δράσης Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ. Η βασική στόχευση είναι στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα, την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους επιστήμονες.

Η έννοια της ανάπτυξης δεν είναι μια γραμμική προσέγγιση μερικών αριθμών ή αποσπασματικών μέτρων αλλά ένα σύνολο πολιτικών παρεμβάσεων, που απαιτούν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και στρατηγικό πλάνο. Τα τελευταία 4 χρόνια δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στις δημόσιες επενδύσεις ολοκληρώνοντας κομβικά έργα υποδομών σε όλη τη χώρα τα οποία ενισχύουν τα πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής.

Παράλληλα, εισάγοντας για πρώτη φορά την έννοια του προγραμματισμού, το Υπουργείο Οικονομίας με τους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έχει ξεκινήσει ήδη να χρηματοδοτεί μελέτες ωρίμανσης έργων για τη νέα προγραμματική περίοδο, αντιστρέφοντας την καταστροφική πορεία που είχε προηγηθεί και είχε ναρκοθετήσει τις αποδόσεις του ΕΣΠΑ-Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς- 

Ταυτόχρονα, μέσα από τα δεκάδες εργαλεία για τις στρατηγικές επενδύσεις, τον Αναπτυξιακό Νόμο και το σύνολο των χρηματοδοτικών μέσων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φροντίσαμε να ενισχύσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία με επενδύσεις σ’ όλη τη χώρα με περιφερειακή κατανομή. Συνολικά διαθέσαμε πόρους 7 δις που διοχετεύονται στην πραγματική οικονομία, μοχλεύουν ιδιωτικούς και άλλους πόρους 5 δις, με συνολικές επενδύσεις που αγγίζουν τα 12 δις για την επόμενη τριετία. 

Στον αντίποδα αποτυχημένων πολιτικών επιδοματικού χαρακτήρα του παρελθόντος, αναπτύξαμε σύγχρονα εργαλεία για την άσκηση πολιτικής σύγκλισης σε επίπεδο εθνικό και ευρωπαϊκό. Για παράδειγμα η κάλυψη μέρους του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων έως 2 χρόνια που αφορά τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας.

Σημαντική τομή για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και συνολικά την ελληνική οικονομία αποτελεί η ίδρυση της ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με τη χρηματοδότηση της οποίας θα στηρίζονται παραγωγικοί μετασχηματισμοί, εξειδικεύσεις και πρότυπα επιχειρηματικότητας, που θα συμβάλλουν στη μετάβαση σ’ ένα νέο μοντέλο δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο συνδυασμός ενός ισχυρού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και η ενίσχυση ποιοτικών ιδιωτικών επενδύσεων σε τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας, με γνώμονα την εξωστρέφεια και την καινοτομία, αποτυπώθηκαν τόσο στις κορυφαίες θέσεις της απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ όσο και στην πρώτη θέση της αξιοποίησης των πόρων του σχεδίου Γιούνκερ.  Εξάλλου, ισχυρός πυλώνας για την περιφερειακή ανάπτυξη είναι οι πόροι της Πολιτικής Συνοχής. Στην κατεύθυνση αυτή, διαμορφώσαμε τις αναγκαίες συμμαχίες στο πλαίσιο της Ε.Ε. για την ενίσχυσή της κοινωνικής συνοχής και ολοκληρώσαμε τη διαπραγμάτευση της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027 για τη χώρα με αύξηση πόρων κατά 8%, εξασφαλίζοντας επιπλέον 1,2 δις ευρώ για την ελληνική οικονομία.

Η δυναμική που έχει αναπτύξει η ελληνική οικονομία και η προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης βασίστηκαν σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο  και οι προοπτικές της αποτυπώνονται στον ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Επενδύουμε στην καινοτομία, την τεχνολογία, στο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, σε σημαντικά έργα υποδομών αξιοποιώντας τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας μας, προκειμένου να περάσουμε σ’ ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για μια αειφόρο, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη.