Ο Δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν θα είναι μεταξύ των ομιλητών στις δωρεάν διαδικτυακές ημερίδες που θα διοργανώσει η International Forum Training & Consulting στο πλαίσιο του Δικτύου Δια Βίου Μάθησης για τη Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο κ. Οντέρ Μουμίν θα μιλήσει στις 11 Δεκεμβρίου 2020 ο Δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν θα είναι ομιλητής στη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Νομιμότητα δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου / Δικαστική Προστασία σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις και εγκυκλίους / Συμφωνίες-Πλαίσιο σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία».