Ο ΟΑΕΔ αλλάζει και ενισχύει την επικοινωνία του με τους πολίτες μέσω της παρουσίας του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στόχος της ενέργειας είναι η ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση του ενδιαφερόμενου κοινού και η αμεσότητα της κοινωνικής διάχυσης των θεμάτων του φορέα.