Σε… καραντίνα, όπως φαίνεται, θα παραμείνει το εμβληματικό “Σπαθί” της Κομοτηνής, για όσο διάστημα θα είναι σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Και τούτο, διότι για να περατωθούν οι εργασίες συντήρησης του μνημείου, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η προμήθεια των υλικών που είναι απαραίτητα για την αντικατάσταση των μαρμάρων.

Η εν λόγω προμήθεια επρόκειτο αρχικά να ολοκληρωθεί στις 15 Μαρτίου, ωστόσο ο ανάδοχος ζήτησε και έλαβε παράταση ενός μηνός, ήτοι μέχρι τη 15η Απριλίου. Επειδή, ωστόσο, τα μέτρα για τον κορωνοϊό παραμένουν σε ισχύ, επανήλθε με δεύτερο αίτημα παράτασης, το οποίο μεταθέτει τον χρόνο παράδοσης των υλικών στον χρόνο άρσης των περιοριστικών μέτρων.

Το εν λόγω αίτημα θα εξεταστεί την προσεχή Δευτέρα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής, ενώ θετικά έχει γνωμοδοτήσει η αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβή της προμήθειας.