Με απόφαση της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης, εκτός από πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, θα συμμετέχει και στις Επιτροπές:

  • Εξωτερικών και Άμυνας.
  • Μορφωτικών Υποθέσεων.
  • Θεσμών και Διαφάνειας.

Επίσης, με απόφαση του προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα, θα συμμετέχει και στην Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων της Βουλής που θα ασχοληθεί με τον εκσυγχρονισμό του Κανονισμού του Κοινοβουλίου.

Πολλαπλές λοιπόν οι κοινοβουλευτικές ευθύνες που ανατίθενται στον Θρακιώτη πολιτικό, γεγονός που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση της ηγεσίας της ΝΔ, στις γνώσεις, την ικανότητα και την εμπειρία του.