Μετά την εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Μορφωτικού Συλλόγου των εν Θράκη διαβιούντων Σαρακατσαναίων και τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο οιυ συγκροτήθηκε σε σώμα έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Νάκος Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Καπούλας Ευάγγελος
Γενική Γραμματέας: Λεοντίδου Ειρήνη
Ταμίας: Μπίκου Άννα
Μέλος: Ζέκου Κατερίνα
Μέλος: Δαλακούρας Θεόδωρος
Μέλος: Κούτρας Σπύρος

Αναπληρωματικά μέλη:
Ρούφου Βάσω
Χατζοπούλου Μαρία

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι:
Μπασδάνης Κωνσταντίνος
Μπάτζιου Ιωάννα
Λεοντίδης Χρήστος

Εκπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσάνων εξελέγησαν οι:  Καπούλας Ευάγγελος
Κούτρας Σπύρος
Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι:
Νάκος Γεώργιος
Μπάτζιος Γεώργιος