“Η εκπαίδευση, η κατάρτιση, και η δια βίου μάθηση, αποτελούν από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, καθώς η δια βίου μάθηση προάγει την κοινωνική ανάπτυξη, την ισότιμη μεταχείριση και την ενίσχυση της συνοχής μέσα στην κοινωνία, και αναδεικνύει τον πολυδιάστατο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα της παιδείας”.

Αυτό τονίζει ο δήμαρχος Μαρώνειας-Σαπών Ντίνος Χαριτόπουλος εν όψει της υλοποίησης προγράμματος ERASMUS που παρέχει διεθνή/ευρωπαϊκή διάσταση στη δια βίου μάθηση, δίνοντας τη δυνατότητα σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης να αποκτήσουν χρήσιμη τεχνογνωσία και να δουν από κοντά καλές πρακτικές που μπορούν να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους δημότες.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Μαρωνείας–Σαπών συμμετέχει σε Κοινοπραξία μαζί με τους Δήμους Παιονίας (επικεφαλής και συντονιστής), Πυλαίας–Χορτιάτη, και Ηλιούπολης, για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της δράσης “ΚΑ1 Κινητικότητα Προσωπικού στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης”.

Με την πρόσφατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το έργο έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση και αρχίζει η υλοποίησή του.

Τίτλος του έργου είναι η “Διευρωπαϊκή Κινητικότητα Στελεχών Δήμων για Απόκτηση Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων ώστε να Ανταποκρίνονται στις Αυξημένες Απαιτήσεις Υψηλής Ποιότητας Υπηρεσιών” ( CROSS MUBILITY).

Στο πλαίσιο του έργου, Στελέχη και Προσωπικό από τους εμπλεκόμενους Δήμους (συνολικά 36 άτομα, σε τρεις ομάδες), θα ταξιδέψουν σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες για να εκπαιδευτούν σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τοπικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων, Διαχείρισης Απορριμμάτων, κλπ.

Σημαντική πρόσθετη αξία του έργου είναι η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και η δημιουργία δικτυώσεων με φορείς ΟΤΑ στις χώρες υποδοχής, αλλά και η σταθερή συνεργασία μεταξύ των στελεχών των ΟΤΑ για ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι φορείς που θα φιλοξενήσουν και θα οργανώσουν τις αποστολές των τεσσάρων Δήμων, είναι:

  • Dundee and Angus College (Κολλέγιο–Dundee, Ηνωμένο Βασίλειο).
  • Servico Intermunicipalizado de Gestao de Residuos do Grande Porto (Τοπικός Δημόσιος Φορέας–Πορτογαλία).
  • eConsulenza di Gabriella Bigatti (Φορέας Συμβουλευτικής ΟΤΑ–Τορίνο, Ιταλία).

Σε κάθε μετακίνηση, που διαρκεί επτά ημέρες, θα συμμετέχουν 12 στελέχη από κάθε Δήμο της Κοινοπραξίας.

Η συγκεκριμένη είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΔΗΜΟ στο πλαίσιο του ERASMUS + “KA1 Κινητικότητα Προσωπικού στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης”. Συνολικά εγκρίθηκαν 168 προτάσεις από τις 389 που υποβλήθηκαν.