Αποφασισμένη να πάρει στα χέρια της την υπόθεση της διάσωσης και αξιοποίησης του παλιού Δικαστικού Μεγάρου της πόλης, εμφανίζεται η διοίκηση του Δήμου Κομοτηνής.

Για τον λόγο αυτό, στην επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συζητηθεί και θα ζητηθεί η έγκριση της υποβολής αιτήματος προς το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) για την παραχώρηση του διατηρητέου κτιρίου.

Το παλιό Δικαστικό Μέγαρο αποτελεί ένα ιστορικό κτίσμα της Κομοτηνής, το οποίο έχει κριθεί διατηρητέο από το έτος 1982. Ως γνωστόν, το 1920, κατά την απελευθέρωση και ενσωμάτωση της Θράκης στον εθνικό κορμό, ο Παμίκος Ζυμβρακάκης παρέλαβε την Κομοτηνή στο παλιό Δικαστικό Μέγαρο και το κτίριο αυτό αρχικά αποτέλεσε την έδρα της διοίκησης Θράκης. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν εκεί οι δικαστικές αρχές, όπου και στεγάστηκαν για οκτώ δεκαετίες, μέχρι και το 2003.

“Από αρχιτεκτονικής άποψης, αποτελεί ένα από τα λίγα εναπομείναντα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίρια της Κομοτηνής, το οποίο όπως και η Τσανάκλειος Σχολή, μπορεί μέσα από εργασίες αποκατάστασης και αναστύλωσης να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως και να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά του στοιχεία”, σημειώνει η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κλεοπάτρα Στογιαννίδου που θα εισηγηθεί το θέμα.

Δυστυχώς, από το 2003 και μετά, το ιστορικό αυτό κτίριο παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης, με αποτέλεσμα να υφίσταται καθημερινά φθορές που προοδευτικά απειλούν ακόμη και τη στατικότητά του.

Για τη δημοτική αρχή είναι προφανής η αναγκαιότητα άμεσης συντήρησης, αποκατάστασης των φθορών και αναστύλωσης του κτιρίου, ώστε αυτό να μπορέσει πρωτίστως να διασωθεί, να αναδειχθεί η ιστορικότητα και η σπουδαιότητά του, και επιπροσθέτως να αξιοποιηθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Ιδίως κατά την παρούσα χρονική περίοδο της επετείου των 100 ετών από την απελευθέρωση της Θράκης, η διάσωση του ιστορικού αυτού κτιρίου χαρακτηρίζεται ως ιστορικά επιβεβλημένη.

“Η δε υλοποίηση ενός έργου αναπαλαίωσης θα έχει μόνο θετικά αποτελέσματα, καθώς το κτίριο του παλιού Δικαστικού Μεγάρου, από τα όρια της κατάρρευσης θα επανενταχθεί λειτουργικά στον αστικό ιστό της πόλης και θα μετατραπεί από ένα κουφάρι που είναι σήμερα σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού για την πόλη και τους κατοίκους της”, επισημαίνει η κ. Στογιαννίδου.

Προς το σκοπό αυτό, ο Δήμος Κομοτηνής θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά και άμεσα, με την ένταξη του κτιρίου σε ένα από τα προγράμματα χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά ή άλλα κονδύλια, με στόχο την άμεση αποκατάσταση–αναπαλαίωσή τους και μάλιστα με κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης σε ποσοστό έως και 100%.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη μίας τέτοιας χρηματοδότησης, και για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου, είναι το κτίριο να ανήκει – έστω και κατά παραχώρηση – στον φορέα που θα υποβάλει την αίτηση. Αυτός είναι ο λόγος που η δημοτική αρχή σχεδιάζει να απευθυνθεί στο ΤΑΧΔΙΚ, στον φορέα όπου ανήκει το κτίριο, ζητώντας την παραχώρησή του στο Δήμο Κομοτηνής για διάστημα τουλάχιστον τριάντα ετών, έτσι ώστε ο Δήμος να κινήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήματος ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, όταν δημοσιευθεί σχετική πρόσκληση από τα αρμόδια υπουργεία.