Ο Διευθυντής του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής, Ηλίας Βλάχος, υπέβαλλε σήμερα αίτημα προς το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), περί ένταξης στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης (600€) των εκπαιδευτικών που απασχολούνται ως ωρομίσθιοι – τουλάχιστον σε πρώτη φάση των εκπαιδευτικών που δεν έχουν άλλη απασχόληση.

“Αφορμή στάθηκε η ενημέρωση που είχαμε ότι δεν δικαιούνται το σχετικό επίδομα λόγω σύμβασης”, σημειώνει ο ίδιος, και προσθέτει: “Θεωρούμε ότι από τη στιγμή που πρόκειται περί εκπαίδευσης, καλό είναι να ενταχθούν οι συνάδελφοι ώστε να βοηθήσουν και τα ίδια τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας να εκσυγχρονίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Διεύθυνση και εκπαιδευτικοί εργαζόμαστε για μία σύγχρονη εκπαίδευση ενηλίκων. Δεν απαιτούμε, δεν εκβιάζουμε, δεν επαιτούμε, διεκδικούμε για το καλό των σχολείων μας”.