Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός “Κ. Καραθεοδωρή” επιστημονικός σύμβουλος του Δήμου Κομοτηνής εν όψει και του Ε.Π. 2024-2028

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε." θα συμβάλλει ουσιαστικά με τη συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη του στις υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής για την άρτια ολοκλήρωσή του.
Screenshot_2116

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης “Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.” και ο Δήμος Κομοτηνής ανανέωσαν τη συνεργασία τους υπογράφοντας Προγραμματική Σύμβαση που αφορά στην κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2024–2028.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του “Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.”, Αθανάσιος Λάπατας, και ο Δήμαρχος Κομοτηνής, Ιωάννης Γκαράνης, αξιοποιώντας την εμπειρία του παρελθόντος και μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Κομοτηνής, ανανεώνουν τη συνεργασία τους με στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Το εν λόγω έργο αφορά στην κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης, καθώς και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα καταρτιστεί θα σχετίζεται με τις υποδομές του Δήμου και με τις τοπικές επενδύσεις, με την πρόοδο της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., καθώς και με τις προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, αναδεικνύοντας την τοπική τους διάσταση.

Ο κ. Λάπατας με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, δήλωσε: «Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι απαραίτητο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου και αποτελεί πρόγραμμα πολυτομεακού χαρακτήρα με εύρος θεματικών αντικειμένων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία έχοντας ήδη υλοποιήσει με επιτυχία το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κομοτηνής και του Δήμου Αρριανών για την περίοδο 2019-2023».

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός "Κ. Καραθεοδωρή" επιστημονικός σύμβουλος του Δήμου Κομοτηνής εν όψει και του Ε.Π. 2024-2028

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood