Τις εγκαταστάσεις του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην πανεπιστημιούπολη των Κιμμερίων στην Ξάνθη, επισκέφθηκε ομάδα Νορβηγών και Ελλήνων ειδικών με επικεφαλής τον π. Πρέσβη της Νορβηγίας στην Ελλάδα και εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Sjur Larsen (NMFA).

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Η συμβολή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του ΔΠΘ – Δημιουργία Αειφόρου Κοινότητας-REUNI», που εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014».

Η ομάδα είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του έργου από κοντά και να ξεναγηθεί στον χώρο της πανεπιστημιούπολης, συνοδευόμενη από τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου, Καθηγητή Παντελή Μπότσαρη.

“Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο προκρίθηκε μεταξύ εξήντα ιδιαίτερα ανταγωνιστικών προγραμμάτων”, σημείωσε ο κ. Larsen, και πρόσθεσε: Η Νορβηγία, ως χορηγός χώρα του χρηματοδοτικού μηχανισμού, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εξάπλωση και διάδοση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στη διαρκή αξιολόγηση και παρακολούθηση της πορείας αντίστοιχων έργων”.

Από την πλευρά του ο κ. Μπότσαρης τόνισε τη σπουδαιότητα του έργου τόσο για το ΔΠΘ όσο και για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εξηγώντας: “Η Πράξη “REUNI” συμβάλλει στην υλοποίηση επιδεικτικών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, και ειδικά στην απομακρυσμένη περιοχή της Θράκης, δημιουργώντας πυλώνα πράσινης ανάπτυξης στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Ελλάδας για την προστασία ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή. Επίσης επιδιώκει την άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων μέσω της εξασφάλισης βέλτιστων συνθηκών θερμικής άνεσης με χρήση ΑΠΕ σε κτίρια κοινωνικής κατοικίας, όπως οι φοιτητικές εστίες”.

O συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 1,8 εκατομμύρια € και η διάρκεια υλοποίησης του ήταν δεκαοκτώ μήνες.

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην «Κοινότητα» του ΔΠΘ αφορούν:

  • Θέρμανση χώρων με λέβητα βιομάζας ισχύος 1,15 MWth, ηλιοθερμικό σύστημα επίπεδων επιλεκτικών ηλιακών συλλεκτών καθαρής επιφάνειας 1714 m2 , και σύστημα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας ισχύος 276 KWth.
  • Ψύξη χώρων με εγκατάσταση ψύκτη απορρόφησης ισχύος 316 ΚWc που τροφοδοτείται με θερμότητα από το ηλιοθερμικό πάρκο και καλύπτει τα ψυκτικά φορτία του αμφιθεάτρου, ενώ όσον αφορά το εστιατόριο της «Κοινότητας», τα θερμικά και ψυκτικά φορτία καλύπτονται από το σύστημα αβαθούς γεωθερμίας.
  • Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης όπου η κάλυψη σε θερμικά φορτία ΖΝΧ γίνεται από το υβριδικό σταθμό βιομάζας/ηλιακών συλλεκτών.
  • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αυτόνομο φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 52 ΚWp και μικρής ανεμογεννήτριας καθέτου άξονα ισχύος 1ΚW για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τη μερική κάλυψη ηλεκτρικών φορτίων της «κοινότητας».

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις συμβάλουν στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο των κτιρίων της «Κοινότητας» τουλάχιστον κατά 50%, στη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CO2 κατά 23%, και στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά 24%.

Παράλληλα με τους παραπάνω στόχους, επιτυγχάνεται:

  • Βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας διαβίωσης των ενοίκων.
  • Μείωση του λειτουργικού κόστους των κτιρίων για ενεργειακές δαπάνες, με δυνατότητα εναλλακτικής διαχείρισης των εξοικονομούμενων πόρων.
  • Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτιρίων λόγω μείωσης των εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους.
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών, των πολιτών της Ξάνθης, αλλά και όλης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε θέματα ΑΠΕ, ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων, καθώς και της λειτουργίας κόμβου ενημέρωσης (info kiosk) εντός του campus του Πανεπιστημίου.