Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με το υπουργείο εργασίας.

Συγκεκριμένα:

  • τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΓΑ, τ. ΕΤΑΑ, τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ, στις 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα.
  • τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ και Δημόσιο, με ΑΜΚΑ που λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9, στις 22 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη.
  • τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ και Δημόσιο, με ΑΜΚΑ που λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8, στις 23 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη.