Την Πέμπτη, 4 Ιουλίου, θα διενεργηθεί ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός από τον οποίο θα προκύψει ανάδοχος για το έργο «Συντηρήσεις – Διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας πόλης Κομοτηνής», το οποίο έχει προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο αυτό αφορά συντηρήσεις σε έργα οδοποιίας στο εσωτερικό της Κομοτηνής. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν αγωγοί ομβρίων και φρεάτια υδροσυλλογής, θα γίνει πλακόστρωση πεζοδρομίων, θα εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης και επισκευές φθορών υφισταμένων ασφαλτόδρομων, ενώ θα γίνουν και εργασίες ηλεκτροφωτισμού.

Ειδικότερα, οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού θα περιλαμβάνουν την αφαίρεση και απομάκρυνση 32 ιστών οδοφωτισμού και την τοποθέτηση ισάριθμων ιστών, που θα φέρουν φωτιστικά τύπου LED.

Πιο συγκεκριμένα, οι προβλεπόμενες εργασίες είναι οι εξής:

  1. Στον πεζόδρομο της οδού Παπαδήμα θα αποξηλωθούν 4 ιστοί, ύψους τεσσάρων μέτρων, και θα τοποθετηθούν ισάριθμοι ιστοί, ύψους επίσης τεσσάρων μέτρων, με φωτιστικά σώματα αντεστραμμένου κώνου LED κορυφής, 45 W.
  2. Στον πεζόδρομο της οδού Μ.Μ.Βασιλείου θα αποξηλωθούν 7 ιστοί, ύψους τεσσάρων μέτρων, και θα τοποθετηθούν ισάριθμοι ιστοί, ύψους επίσης τεσσάρων μέτρων, με φωτιστικά LED αντεστραμμένου κώνου κορυφής 45 W.
  3. Στον πεζόδρομο της οδού Βενιζέλου θα αποξηλωθούν 13 ιστοί, ύψους τεσσάρων μέτρων, και θα τοποθετηθούν ισάριθμοι ιστοί, ύψους επίσης τεσσάρων μέτρων, με φωτιστικά LED αντεστραμμένου κώνου κορυφής 45 W.
  4. Σε διάφορα σημεία της πόλης θα αποξηλωθούν ιστοί λόγω επικινδυνότητας και θα τοποθετηθούν καινούριοι χαλύβδινοι ιστοί οδοφωτισμού, οχτώ στον αριθμό και ύψους έξι μέτρων, με φωτιστικά σώματα τύπου βραχίονα led ισχύος 110-150 W με βραχίονα.