Στους καταλόγους των νέων εκλογέων εντάσσονται οι γεννηθέντες το έτος 2002 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας γεννήσεώς τους.

Προκειμένου συνεπώς να ενταχθούν στο ανάλογο εκλογικό διαμέρισμα όπου υπάγεται η κατοικία τους, θα πρέπει οι γονείς τους το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής για να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της διεύθυνσης της κατοικίας τους.

Σε περίπτωση που η δηλούμενη κατοικία διαφέρει από την ήδη καταχωρημένη στο δημοτολόγιο, θα πρέπει να προσκομίζεται πρόσφατη βεβαίωση κατοικίας (τελευταίου εξαμήνου), ή εκκαθαριστικό εφορίας 2018, από τα οποία να προκύπτει η νέα διεύθυνση.

Σε περίπτωση που δεν γίνει η ανωτέρω επικαιροποίηση της διεύθυνσης κατοικίας τους, θα ενταχθούν σε εκλογικό διαμέρισμα σύμφωνα με την ήδη διαθέσιμη διεύθυνση στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία.

Πληροφορίες και υποβολή στοιχείων:

  • Ελένη Καλίτση: 2531352463
  • Σοφία Τοπαλίδου: 2531352462