Για έναν ακόμη μήνα – τον Οκτώβριο – η τιμή χονδρεμπορικής του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα κινήθηκε σε ύψος-ρεκόρ, κλείνοντας στα 232,6 Euro/ΜWh, πολύ υψηλότερα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η τιμή αυτή επιβαρύνει όλη την αγορά ενέργειας, εφόσον εμπεριέχεται στις τιμές των παρόχων ρεύματος, και κατ’ επέκταση στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Σε αντίστοιχο ύψος-ρεκόρ κινούνται και τα υπερκέρδη της προμήθειας (λιανικής) ρεύματος για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, καθώς η τιμή λιανικής, σταθμισμένη με το μερίδιο αγοράς των παρόχων, κινείται στα 583 Euro/ΜWh (χρέωση οικιακών τιμολογίων ΔΕΗ 595 Euro/ΜWh), δηλαδή 2,5 φορές μεγαλύτερη από την τιμή της χονδρεμπορικής!

“Το πάρτι υπερκερδών που επιλέγει να στηρίζει η κυβέρνηση με τα λεφτά των πολιτών, συνεχίζεται για πάνω από έναν χρόνο, και η κυβέρνηση παρακολουθεί ανέμελη”, τονίζουν ο τομεάρχης και η αναπληρώτρια τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Σωκράτης Φάμελλος και Πέτη Πέρκα, και υπογραμμίζουν ακόμη:

“Όπως αναλύεται στο συνοδευτικό αρχείο*, για τον μήνα Σεπτέμβριο υπολογίζονται υπερκέρδη στην προμήθεια της τάξης των 500 εκατ. ευρώ μόνο για τη χαμηλή τάση που ανέρχεται στο 55% της κατανάλωσης, ενώ η προκλητική δημιουργία «νέας γενιάς υπερκερδών» συνεχίστηκε και τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα αυτά να έχουν ήδη ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία της ΡΑΕ και του ΑΔΜΗΕ προκύπτει ότι από τη μεσοσταθμική τιμή  προμήθειας Σεπτεμβρίου, που εκτιμάται στα 767 Euro/ΜWh, τα 150 Euro/ΜWh αντιστοιχούν στην παρακράτηση για τις επιδοτήσεις και τα 274 Euro/ΜWh (το 35%) αποτελούν υπερκέρδος της προμήθειας! Μόνο δηλαδή 343 Euro/ΜWh αντιστοιχούν σε κόστη παραγωγής, εμπορίας, εισαγωγές και τα λογικά κέρδη που αντιστοιχούν!  

Η πραγματικότητα διαψεύδει την επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και την προσπάθειά της να κρύψει το μοναδικό σκοπό της ενεργειακής της πολιτικής: να στηρίζονται και να πολλαπλασιάζονται τα υπερκέρδη στα ταμεία λίγων ενεργειακών εταιρειών σε βάρος των καταναλωτών που είναι πάντα χαμένοι με αυτή την κυβέρνηση.

Αν η κυβέρνηση εξαγγείλει ακόμα μια φορά μετά τις αποκαλύψεις μας ότι θα φορολογήσει εκ των υστέρων τα υπερκέρδη που ανακαλύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, τους υπενθυμίζουμε ότι ακόμη περιμένουμε τον υπολογισμό, τη φορολόγηση και την επιστροφή των υπερκερδών των ηλεκτροπαραγωγών που υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης από τον Μάρτιο του 2022. Όπως και τη νομοθετική ρύθμιση για την ανάκτηση της νέας γενιάς των υπερκερδών της προμήθειας αλλά και της ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Πόσο αξιόπιστες όμως είναι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για την εκ των υστέρων εκτίμηση και φορολόγηση των υπερκερδών, όταν η ατμομηχανή των άδικων υπερκερδών εις βάρος της κοινωνίας και της οικονομίας είναι η ΔΕΗ του χρυσοπληρωμένου κ. Στάσση που διόρισε και κατευθύνει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης; Και ενώ οι λογαριασμοί ρεύματος που αδειάζουν ταμεία και τσέπες νοικοκυριών και επιχειρήσεων εδώ και 1,5 χρόνο γεμίζουν με τις ευλογίες του κ. Μητσοτάκη τα ταμεία του καρτέλ ενέργειας;”.

*Συνοδευτικό σημείωμα για τα Υπερκέρδη Λιανικής Σεπτεμβρίου

Βασικά Δεδομένα και Πηγές

Σύνολο κατανάλωσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος 3.795.926 MWh ΑΔΜΗΕ (Δελτίο: Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα)
Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς (προημερήσια και ενδοημερήσια αγορά) 414,224 Euro/MWh ΑΔΜΗΕ (Δελτίο: Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα)
Κατανάλωση χαμηλής τάσης [Γ] 2.017.000 MWh ΑΔΜΗΕ (Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας Σεπτεμβρίου) με διόρθωση για απώλειες
Συνολική αποζημίωση εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής [Έσοδα Παραγωγών] 810.506.998,31

 

Euro ΡΑΕ, Στοιχεία Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων
Επιστρεπτέα Έσοδα από Προημερήσια Αγορά [Παρακράτηση για επιδοτήσεις, Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης] 570.832.520,40

 

Euro ΡΑΕ, Στοιχεία Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων

 

Ανάλυση υπερκερδών προμήθειας στη χαμηλή τάση – Μοναδιαίες τιμές

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση υπερκερδών στην προμήθεια, σε μοναδιαία βάση (Euro/ΜWh). Σημειώνεται ότι η μεσοσταθμική τιμή προμήθειας (λιανικής) αφορά όλους τους τύπους κυμαινόμενων τιμολογίων στη χαμηλή τάση, και προσεγγίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές που έχουν ανακοινώσει έξι πάροχοι με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς για τους διάφορους τύπους τιμολογίων. Συνολικά, και με βάση την εκτιμώμενη κατανάλωση στη χαμηλή τάση προκύπτουν υπερκέρδη στην προμήθεια ύψους 492 εκατ. ευρώ, μετά από αφαίρεση 60 εκατ. ευρώ ζημιών από σταθερά τιμολόγια στη χαμηλή τάση. Επιπλέον, με βάση τα στοιχεία του Πίνακα, προκύπτει ότι οι καταναλωτές χαμηλής τάσης χρεώθηκαν με 303,32 εκατ. ευρώ (150 Euro/ΜWh) τα οποία θα τους επιστραφούν ετεροχρονισμένα ως επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, λόγω του μοντέλου «Φρανκενστάιν» που έχει επιλέξει η κυβέρνηση για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

  Euro/ΜWh
Α1. Αποζημίωση εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής 214
Α.2 Μοναδιαία επιστροφή εσόδων από προημερήσια και ενδοημερήσια αγορά (έσοδο του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης) 150
Α.3 Λοιπά κόστη (εισαγωγές, ενδοημερήσια αγορά) 50
Α. Μεσοσταθμική τιμή αγοράς (προημερήσια και ενδοημερήσια) 414
Β.1 Κόστος αγοράς εξισορρόπησης και αποκλίσεων (Πηγή: ΑΔΜΗΕ) 34
Β.2. Κόστος προμήθειας 23
Β.3 Εύλογο κέρδος προμήθειας 22
Β. Συνολικό κόστος προμήθειας (με εύλογο κέρδος) – [Α+Β1+Β2+Β3] 493
Γ. Μεσοσταθμική τιμή προμήθειας (λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τύπους κυμαινόμενων τιμολογίων) 767
Υπερκέρδη προμήθειας [Γ-Β] 274