Ένα νέο, δημιουργικό και ουσιαστικό μοντέλο συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών και των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται και προσφέρουν στην περιοχή, υιοθετήθηκε σε συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Ντίνος Χαριτόπουλος και εκπρόσωποι τριάντα και πλέον ανάλογων φορέων του Δήμου.

Μέσα σε κλίμα ισοτιμίας και σεβασμού της αυτονομίας των συλλόγων και της μεγάλης συμβολής τους στην αθλητική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου, κατατέθηκαν και υιοθετήθηκαν προτάσεις για μια σύγχρονη, παραγωγική και πολλαπλασιαστική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

e4972d11 img 20191107 183525Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών θα υποστηρίξει με κάθε τρόπο τη συμμετοχή των συλλόγων στα αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα, θα ενσωματώσει στις δράσεις και εκδηλώσεις του το ανθρώπινο δυναμικό των συλλόγων, και θα προωθήσει τη συμμετοχή τους σε δημοτικά θεσμικά όργανα όπως έχει ήδη γίνει με τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης.

Ο Δήμος σχεδιάζει ήδη τη πολιτιστική και αθλητική πολιτική του, στην οποία κομβική σημασία θα έχουν οι τέσσερις κύκλοι εκδηλώσεων, δράσεων και πρωτοβουλιών που προγραμματίζει, και σύντομα θα κληθούν όλοι οι σύλλογοι να συμβάλλουν στην υλοποίηση τους σε προγραμματικό πλαίσιο και βάθος χρόνου.