Το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης (ΚΕΜΕΑ) του Δήμου Κομοτηνής, ενημερώνει τους δημότες για το πρόγραμμα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» για το 2020-2021 το οποίο αφορά:
α) Υπαλλήλους μόνιμους και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).
β) μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενοι/ες, των οποίων το εισόδημα ξεπερνά τις 27.000 και δεν ήταν δικαιούχοι του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, κατά το χρονικό διάστημα από 08/09/2020 έως 18/9/2020. Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 18/9/2020 και ώρα 23:59, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που θα δίνεται αυτόματα. Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά. Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται αιτήσεις που αποστέλλονται με mail ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα αντλήσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. από πληροφοριακά συστήματα (Μητρώο Πολιτών, Α.Α.Δ.Ε., ΕΡΓΑΝΗ, Ο.Α.Ε.Δ., Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κ.λπ.) της Δημόσιας Διοίκησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην περίπτωση που η άντληση στοιχείων των δικαιολογητικών μέσω των διεπαφών δεν καταστεί δυνατή π.χ. λόγω μη ταυτοποίησης ή στην περίπτωση διαφωνίας με τα επιστρεφόμενα στοιχεία, η αιτούσα υποβάλλει μέσω της εφαρμογής τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, με τη διαδικασία της επισύναψης αρχείου pdf (upload).
Η Γραμματεία των Παιδικών Σταθμών του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής, ενημερώνει πως για την εξυπηρέτηση των δημοτών θα λειτουργεί καθημερινά από 08:00 έως 14:00.
Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 25310-23175 & 25310-72414 ή να απευθύνονται στα γραφεία (Γρ. Μαρασλή 1, 1ος όροφος, Πολυλειτουργικό Κέντρο).