Δάσωση έκτασης δέκα στρεμμάτων, με φύτευση χιλίων δέντρων (πεύκα σφένδαμους, δάφνες κ.α.), και με τη συμμετοχή μαθητών σχολείων της Κομοτηνής, πραγματοποιήθηκε στην πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής.

Πρόκειται για μία δράση συνεργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιο Θράκης και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) που στοχεύει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μία από τις θεμελιώδεις προτεραιότητες τόσο του Εθνικού Κέντρου, όσο και του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΔΠΘ, Αν. Καθηγητής Φώτης Μάρης, σημείωσε: “Σήμερα φυτεύουμε περίπου χίλια δέντρα σε μία προσπάθεια περιορισμού της αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα”, ανέφερε ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Αν. Καθηγητής Φώτης Μάρης, “σε έναν χώρο που παραχωρήθηκε από το πανεπιστήμιο πλησίον του οποίου πριν περίπου τριάντα χρόνια είχε γίνει και πάλι μία δάσωση με κωνοφόρα σε ένα κομμάτι ογδόντα στρεμμάτων.

Στη νέα αυτή, πρότυπη δάσωση, που γίνεται με φυλλοβόλα και κωνοφόρα δέντρα, επελέγησαν φυτά από τα διαθέσιμα του φυτωρίου της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης, περισσότερα του ενός ειδών, προκειμένου να έχουμε ένα μεικτό δάσος το οποίο πέρα από τη συμβολή του στη δέσμευση σημαντικών ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα, θα παρέχει και σημαντικά οφέλη αναψυχής στα μέλη και μη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ως οργανισμός εφαρμόζουμε όλες τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή και θεωρούμε υποχρέωσή μας τη συμμετοχή στην προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προσπάθεια ανάσχεσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής”.

O εκπρόσωπος του ΕΚΠΑΑ Κώστας Παπασπυρόπουλος ανέφερε: “Η δάσωση που γίνεται στην Κομοτηνή είναι η πρώτη από μία σειρά αντίστοιχων που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα και είναι σύμφωνη και με την Συμφωνία των Παρισίων περί της Κλιματικής Αλλαγής. Εκτιμάται ότι θα προσφέρει, εντός των επόμενων τριάντα ετών, απορρόφηση 216,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ποσότητα που ισοδυναμεί με τις εκπομπές σαράντα πέντε αυτοκινήτων σε έναν χρόνο”.