Συγκροτήθηκε σε Σώμα η νέα Διοίκηση του 1ου Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές του φορέα.

Η σύνθεση της νέας Τοπικής Διοίκησης, έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος: Δράκος Δημήτριος.
  • Αντιπρόεδρος: Λάπατας Αθανάσιος.
  • Γραμματέας: Δραγανίδης Πασχάλης.
  • Οικονομικός Επόπτης: Παύλου Θεόδωρος.
  • Μέλη: Μήτσικας Ιωάννης, Βαρζόπουλος Ευάγγελος, Κάλλιας Παντελεήμων.