Την ίδρυση οκτώ νέων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, ακολουθώντας τη βασική αρχή του για στήριξη και αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, ιδρύονται:
– Δύο Ειδικά Νηπιαγωγεία.
– Τρία Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).
– Τρία Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια.

Μάλιστα το ένα από τα τρία Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ιδρύεται στον Δήμο Αθηναίων, καθώς μέχρι σήμερα ο μεγαλύτερος Δήμος της χώρας δεν διέθετε παρόμοια σχολική μονάδα!

Επίσης, δύο σχολικές μονάδες μετατρέπονται σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια, και ιδρύονται τομείς και ειδικότητες. Ακόμη, προάγονται οκτώ Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω αύξησης του μαθητικού τους δυναμικού, ενώ υποβαθμίζονται τρία λόγω μείωσης αυτού. Τέλος, καταργούνται έξι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. οι οποίες προ πολλών ετών δεν λειτουργούσαν λόγω έλλειψης μαθητών.

Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπη, στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κομοτηνής, το οποίο ιδρύθηκε από το σχολικό έτος 2017-2018, ιδρύονται από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη:

  • Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, με ειδικότητα Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου.
  • Τομέας Πληροφορικής με ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ.

Μετά τις ανωτέρω αλλαγές δημιουργούνται ακόμα καλύτερες συνθήκες για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε μαθητή, στο πλέον κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, σε κάθε σημείο της χώρας.