Η Τράπεζα Πειραιώς λανσάρει μια νέα σειρά χρηματοδοτήσεων για τους πελάτες της στον αγροτικό τομέα που επενδύουν σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Η νέα σειρά προϊόντων αφορά πώληση ηλεκτρικής ενέργειας ή αυτοκατανάλωση (net metering), καθώς και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων φωτοβολταϊκών σταθμών.

Συγκεκριμένα, το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς, περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση:

  • Νέων επενδυτικών σχεδίων για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών έως 500 kWP.
  • Αγοράς και εγκατάστασης νέων φωτοβολταϊκών σταθμών κατάλληλων για αυτοπαραγωγή, με συμψηφισμό ενέργειας (net metering), είτε επιχορηγούμενες επενδύσεις που εντάσσονται στη Δράση 4.1.3 του ΠΑΑ 2014–2020 είτε μη.
  • Ανανέωσης ή αναβάθμισης υφιστάμενου εξοπλισμού φωτοβολταϊκού σταθμού με στόχο την αύξηση της απόδοσής τους
  • Λειτουργικών αναγκών υφιστάμενου φωτοβολταϊκού σταθμού και γεωργικής παραγωγής.